• Home page
 • แปลภาษาญี่ปุ่น

แปลภาษาญี่ปุ่น

ในโลกปัจจุบัน ไม่มีธุรกิจใดอยู่อย่างโดดเดี่ยว บริษัทต่างเชื่อมโยงกับชุมชนและคู่ค้าในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งบุคคลและองค์กรอื่นๆในประเทศและรอบโลกด้วย ความสามารถในการสื่อสารกับทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก จึงทำให้บริการการแปลและล่ามคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการ

World Congress ให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นด้วยทีมงานนักแปลมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และ รับแปลภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษด้วยราคาประหยัดเราให้บริการแปลภาษาญี่ปุ่นหลากหลาย งานดังนี้

 • สัญญา
 • เอกสารการตลาด
 • เมนูอาหาร
 • แผ่นพับ-โบรชัวร์
 • เว็บไซต์
 • เอกสารราชการ
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • วุฒิบัตร
 • ประกาศนียบัตร
 • ใบปริญญา
 • ฯลฯ

ภาษาญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ของภาษาญี่ปุ่น

เมื่อเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยพื้นฐานแล้วจะไม่สอนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นด้วย แต่สำหรับชาวต่างประเทศทั้งหลายแล้ว ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นถือเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างแน่นอน โดยตัวภาษาเองซึ่งใช้ทั้งระบบเสียงและระบบแสดงความหมายก็ถือว่าเป็นประเภทที่หายากในโลก ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นระบบเสียงฉะนั้นจึงแสดงแค่เสียง แต่จะแสดงความหมายโดยตัวอักษรอย่างเดียวได้ยาก ขณะที่ภาษาญี่ปุ่นมีคันจิ ซึ่งจัดเป็นตัวอักษรที่แสดงความหมาย ดังนั้นตัวอีกษรแต่ละตัวจึงมีความหมายด้วย และที่มาว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ปกติเมื่อเรียนคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่โรงเรียนภาษา จะไม่สอนเรื่องดังกล่าว แต่จะเน้นไปที่การสอนคำศัพท์ ดังนั้นความเป็นมาและการสร้างฮิรางานะ คาตาคานะซึ่งถือเป็นเรื่องในสาขาภาษาศาสตร์ ส่วนใหญ่จะไม่ถูกนำมาสอนในโรงเรียนที่มุ่งเป้าที่ไปที่การรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ "ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน" อย่างโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นหรือโรงเรียนภาษาทั่วไป แน่นอนว่าก็มีการเรียนประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่ในความเป็นจริง ที่ที่มีการอธิบายอย่างละเอียดถึงกระบวนการจนมาเป็นรูปแบบในปัจจุบันถือว่าหาได้ยากมาก แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือชาวต่างชาติล้วนมีความสนใจในเรื่องดังกล่าวมากกว่าคนญี่ปุ่น ซึ่งการที่ชาวต่างชาติมีความสนใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นยิ่งกว่าคนญี่ปุ่นหมายความว่าชาวต่างชาติรู้เรื่องญี่ปุ่นดีกว่าคนญี่ปุ่น ดังนั้นโรงเรียนภาษาจึงควรจะสอนความเป็นมาของคำศัพท์ด้วยในระดับหนึ่ง แต่เดิม ฮิรางานะคาตาคานะถือเป็นแค่ตัวอักษรแสดงเสียงที่ใช้แทนตัวคันจิที่รับมาจากประเทศจีน โดยคันจิที่ยังคงรูปร่างเดิมในปัจจุบันมีมากมาย และมีการกำหนดคันจิที่เสียงเหมือนกันไว้ ส่วนที่เขียนด้วยฮิรางานะในปัจจุบัน เมื่อก่อนจะใช้คันจิในระบบแสดงเสียงเขียนขึ้น ซึ่งมีการยืนยันแล้วว่ามีการใช้ฮิรางานะเขียนเรื่องเก็นจิโมโนกาตาริด้วย จึงถือได้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีตัวอักษรแสดงเสียงเกิดขึ้นแล้วในสมัยนั้น โดยจำนวนเส้นได้ลดลงจากคันจิเป็นอย่างมาก จึงถือว่าเป็นการปฏิวัติวงการการเขียนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าคันจิจะหายไป คันจิสามารถลดโอกาสเกิดความเข้าใจผิดได้ โดยการแสดงความหมายให้คำที่ไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยแค่เสียง ภาษาญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในภาษาในโลกที่ถูกมองว่ายาก โดยเหตุผลที่ถูกยกขึ้นมาคือ เพราะมีฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิจำนวนมากมายรวมกัน ทำให้ผู้เรียนต้องจดจำมากมาย